מדינת ישראל, משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

האולפן הראשוני

share
שתפו עמוד:
האולפן הראשוני

רכישת השפה העברית היא התחום העיקרי שבו משקיעים העולים את עיקר המאמצים בחצי השנה הראשונה לשהותם בארץ, במסגרת האולפנים להנחלת הלשון.

 75% העולים מנצלים את זכותם ולומדים באולפן הראשוני. העולים, אשר אינם ממשים זכות זו בתקופה הראשונה עושים זאת מאוחר יותר.

מסגרות לימוד

מערכת האולפנים הראשוניים כפי שהיא קיימת היום כוללת שתי מסגרות לימוד:

אולפנים ראשוניים – בהם לומדים 5 חודשי לימוד, בין 20 ל-25 ש"ש.

אולפנים ראשוניים ליוצאי אתיופיה - בהם לומדים 10 חודשי לימוד, 25 ש"ש.

 

סוגי אולפנים ראשוניים

למסגרת האולפנים הרגילים קיימות וריאציות שונות הנובעות מן השוני באוכלוסיות הלומדים ומהצרכים השונים שלהם:

אולפנים ראשוניים ייעודי מקצוע לבעלי מקצועות רפואיים ופרה-רפואיים.

אולפנים ראשוניים לבעלי מקצועות טכניים וטכנולוגיים.

אולפנים הראשוניים לצעירים [כולל תוכניות קדם אקדמיות שונות] ואולפני עבודה בקיבוצים.

אולפנים לקשישים, אולפנים לפגועי נפש, אולפנים לבעלי נכויות מסוגים שונים [חרשים, עיוורים ואחרים], אולפנים לדרי רחוב, למתמכרים/נגמלים.