מדינת ישראל, משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

מסלול השכלת יסוד

share
שתפו עמוד:
מסלול השכלת יסוד

התוכנית מיועדת לכל אזרח במדינת ישראל שאינו יודע קרוא וכתוב, לבעלי אוריינות נמוכה או לאלו שלא השלימו השכלה יסודית.

התוכנית מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים: הקניית ידע, הקניית כלים ומיומנויות, רכישת גישות ועמדות. היא מטפחת בלומד את המודעות וההכרה בחשיבות הלמידה המתמשכת ומנסה לטעת בו את ההכרה ביכולתו לממש את כישוריו ולשפר את תפקודו במשפחה, בעבודה ובחברה. התוכנית מקנה כלים בסיסיים כמו קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא וחשבון – לשם אוריינטציה בעולם המודרני.

התוכנית בהיקף של כ-500 שעות. סיום המסלול מקנה תעודה.

התוכנית כוללת: שני מקצועות חובה ,הבנת הנקרא ומתמטיקה. במקצועות אלו נבחנים בבחינות ארציות. שלושה נושאים נוספים ניתנים לבחירה והבחינות הן פנימיות.

מסלול ללימודי תעודה

תוכנית הלימודים בהשכלת-יסוד מתמקדת בלומדים מבוגרים על מגוון מאפיניהם צורכיהם, כישוריהם וייחודם.

סף הכניסה: מבחני מיון בהבנת הנקרא ומתמטיקה שהם ברמת מבחני טרום השכלת-יסוד. תכנון הלימודים לוקח בחשבון את השונות של הלומדים ומכאן הצורך במגוון תוכניות לימודים המתייחסות לנקודת ההתחלה לתהליך ההתקדמות ולמטרות הסיום. 

* סיום מסלול השכלת יסוד למגזר היהודי

2 מבחנים ארציים בהבנת הנקרא ומתמטיקה - בסה"כ כ-300 שעות.

3 מבחנים פנימיים, כל מקצוע כ-70 שעות – סה"כ כ-200 שעות.

ניתן להגיש עבודת גמר במקום מבחן פנימי במקצוע אחד

היקף שעות כולל  - 500 שעות.

הבנת הנקרא:

שעות: כ-200 שעות.

היקף: בין 8 ש"ש – 25 ש"ש.

יעד: מבחן סיום ארצי בהבנת הנקרא.

תכנים: טרום קריאה, קריאה מרפרפת.

לשון: משמעות המילים, סימני פיסוק, מילות קישור, מאזכרים.

אמצעים סגנונים: דימוי, מטפורה האנשה, תקינות לשון סביל.

קריאה מעמיקה: התוכן הגלוי א'. איתור מרכיבי תוכן גלויים בטקסט, רעיונות מרכזיים,

רעיונות משניים-איתור מרכיבי תוכן גלויים: דעה, השערה, עובדה.

קריאה מעמיקה: איתור מרכיבי תוכן סמויים.

קריאה מעמיקה: ארגון הטקסט למבנה, הבעה בכתב.

מתמטיקה:

היקף: בין 70 – 100 שעות.

יעד: מבחן סיום ארצי במתמטיקה.

תכנים: שברים פשוטים, שבים עשרוניים, אחוזים, מידות, הנדסה, בעיות מילוליות.

* סיום מסלול השכלת יסוד לדוברי ערבית כשפת אם

2 מבחנים ארציים בהבנת הנקרא (ערבית) ומתמטיקה – סה"כ כ- 300 שעות.

עברית ברמת טרום השכלת יסוד – מבחן ארצי (בחינה במוסד).

אזרחות.

תקשורת המונים.

סה"כ: 3 מקצועות כ- 200 שעות.

למסלול בהשכלת יסוד קיימות תוכניות לימודים בתחומי דעת שונים. תוכניות מפורטות קיימות ב: הבנת הנקרא, תקשורת ואזרחות.  בשאר תחומי הדעת קיימות תוכניות ברמת סילבוס.

את התוכניות ניתן להשיג באמצעות "ספר לכל"  1-800-1-800-35  

http:/www.bookme.co.il/

(לפירוט ניתן לעיין במחלקת פרסומים – חינוך מבוגרים.)

 

השכלת יסוד: הבנת הנקרא והבעה -ערבית

הבנת הנקרא: כ-160 שעות.

היקף: בין 8 ש"ש – 25 ש"ש.

יעד: מבחן סיום ארצי בהבנת הנקרא.

תכנים: טרום קריאה, קריאה מרפרפת.

לשון: משמעות המילים, סימני פיסוק, מילות קישור, מאזכרים.

אמצעים סגנונים: דימוי, מטפורה האנשה.

קריאה מעמיקה: התוכן הגלוי א'. איתור מרכיבי תוכן גלויים בטקסט, רעיונות מרכזיים, רעיונות משניים. איתור מרכיבי תוכן גלויים: דעה, השערה, עובדה.

קריאה מעמיקה: איתור מרכיבי תוכן סמויים.

קריאה מעמיקה: ארגון הטקסט למבנה, הבעה בכתב.

את התוכנית המפורטת (עמודים 65-84) – منهاج التعليم في مسار الثقافة الأساسية - ניתן לרכוש ב"ספר לכל".

 

מתמטיקה

השכלת יסוד

היקף: בין 70-100 שעות.

יעד: מבחן סיום ארצי במתמטיקה.

תכנים: שברים פשוטים, שבים עשרוניים, אחוזים, מידות, הנדסה, בעיות מילוליות.

התוכנית המפורטת נמצאת בתוך:  منهاج التعليم في مسار الثقافة الأساسية  ( עמודים 87-91)

ניתן לרכישה ב"ספר לכל".

טבלת זכאות לתעודה במסלול של השלמת השכלה יסודית למבוגרים

מסלול

לדוברי עברית

לדוברי ערבית

מסלול

השכלת יסוד

לדוברי עברית

מתמטיקה

הבנת הנקרא

ושלוש בחינות פנימיות של המוסד

לדוברי ערבית

מתמטיקה

ערבית

ושלוש בחינות פנימיות של המוסד

(כולל הבנת הנקרא בעברית)