מדינת ישראל, משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

אודות האגף

share
שתפו עמוד:
אודות האגף

האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך הוא גוף ארצי היוזם ופועל לקידום למידת מבוגרים-למידה לאורך החיים תוך מתן מענה רלוונטי ומקצועי לצרכים השונים של אוכלוסיית המבוגרים במגזרים השונים של החברה בישראל – היהודי, הערבי, הבדואי והדרוזי, להקניית השפה העברית ולהשלמת השכלה עד 12 שנ"ל. הקניית השכלה, והנחלת השפה העברית ככלי למוביליות חברתית ולשיפור ההתפתחות האישית של הפרט ושל החברה כולה. אלו הן פעילויותיו המרכזיות ויוזמותיו של האגף לחינוך מבוגרים.

פעילויות האגף לחינוך מבוגרים מבוססות על:

אמון ביכולתו ובזכותו של האדם ללמוד ולהתפתח במהלך כל חייו.

נכונות להעניק לימודים רלוונטיים ופונקציונאליים, שיש בהם היענות לצורכיהם של הלומדים והתחשבות במניעיהם.

קידום מענים חינוכיים לצרכים חברתיים ולאומיים.

ניסיון למצוא איזון בין ההיענות לציפיותיו של היחיד, המחפש את מימושו העצמי, לבין דרישותיה של החברה בישראל.

פעילויות האגף נעשות בשיתוף פעולה עם עם משרדי ממשלה וארגונים שלא למטרות רווח ומוסדות ציבוריים: משרד התמ"ת, משרד לקליטת עליה, משרד הביטחון, הסוכנות היהודית, ג'וינט, pact, שב"ס, צה"ל, המתנ"סים, רשויות מקומיות, ארגוני נשים ועוד.

פעילויות האגף מקדמות אוכלוסיות הזקוקות לטיפוח וחיזוק מיוחדים: עולים, מעוטי השכלה, מובטלים, חיילים, אסירים ואוכלוסיות במסגרות שיקומיות כמו: פגועי נפש, קהילות נגמלי סמים, בעלי מוגבליות ועוד.

האגף מפעיל כ-80 אולפנים לעברית. כמו כן נותן מענה מקצועי למרכזי השכלה במתנסים וברשויות בכ-50 מרכזים.

קשר עם יחידות ומנהלי תחומים

יחידה

מנהל/ת יחידה

דוא"ל

טלפון

יחידה

מנהל האגף לחינוך מבוגרים

מנהל/ת יחידה

מר מעוז ביגון

דוא"ל

maozbi@education.gov.il

טלפון

073-3934421

יחידה

מנהלת לשכת האגף

מנהל/ת יחידה

גב' אורנית גרמן

דוא"ל

oranityo@education.gov.il

טלפון

073-3934408

יחידה

מרכזת תחום אולפנים

מנהל/ת יחידה

גב' גלית מזרחי

דוא"ל

galitmiz@education.gov.il

טלפון

073-3934413

יחידה

מרכזת תחום השכלה

מנהל/ת יחידה

גב' אסנת דרעי

דוא"ל

osnatde@education.gov.il

טלפון

073-3934411

יחידה

תקציבנית האגף

מנהל/ת יחידה

נעמי עטיה

דוא"ל

noemieat@education.gov.il

טלפון

073-3931722

יחידה

ממונה על מחוז ת"א והמרכז

מנהל/ת יחידה

גב' גלי צדיק

דוא"ל

galiza@education.gov.il

טלפון

073-3938037

יחידה

ממונה על מחוז ת"א והמרכז

מנהל/ת יחידה

מיכל גוטמן

דוא"ל

michalgu@education.gov.il

טלפון

יחידה

ממונה על מחוז חיפה והצפון

מנהל/ת יחידה

גב' דיאנה ארליך

דוא"ל

dianaerl@education.gov.il

טלפון

073-3938037

יחידה

ממונה על מחוז דרום

מנהל/ת יחידה

ליאורה איפרגן

דוא"ל

lliora74@gmail.com

טלפון

יחידה

מ"מ ממונה על מחוז ירושלים

מנהל/ת יחידה

שירה הוכשטיין

דוא"ל

shiraho@education.gov.il

טלפון

בנוסף לכך, מעמיד האגף מדריכים ומנהלים הנותנים מענה מקצועי לכל תחומי הפעילות באגף. להלן פרטיהם ותחומי האחריות

תוכנית עבודה של האגף לחינוך מבוגרים לשנת תש"פ

מסגרות האגף

מסגרות לימוד ופעילויות המופעלות באגף: 

  • מסגרות להנחלת הלשון : אולפנים ראשוניים, אולפני המשך, אולפנים בקיבוצים, אולפנים להכוונה מקצועית, אולפנים לאוכלוסיות מיוחדות ואולפני גיור
  • מסגרות להשלמת השכלה : יסוד, השכלה תיכונית ותעודת גמר תיכונית (תג"ת). פרוייקט השלמת השכלה לחיילים בשירות סדיר.
  • פרוייקט השלמת השכלה מופעל גם לחיילים בשירות סדיר ובשירות בתי הסוהר.
  • האגף מפעיל תקנת תמכות למכינות קדם אקדמאיות במכללות להוראה.