מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

מכינות קדם אקדמיות

share
שתפו עמוד:
מכינות קדם אקדמיות

אודות המכינות הקדם אקדמיות

המכינות הקדם אקדמיות הוקמו מתוך כוונה לסייע לאוכלוסיות חלשות ופריפריאליות להשתלב באופן מיטבי בחיי החברה והכלכלה בארץ. מטרתן העיקרית היא לאפשר לצעירים שאינם בעלי תעודת בגרות מלאה או שקיבלו ציונים נמוכים מדי, לשפר את הישגיהם ולהתקבל ללימודים אקדמיים.  בהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לכל חלקי האוכלוסייה, מאפשרות המכינות לצעירים בעלי רקע כלכלי חברתי קשה להשתלב בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה. כתוצאה מכך הן מסייעות בצמצום הפערים החברתיים בחברה הישראלית.

לפעילותן של המכינות הקדם אקדמיות תפקיד חשוב נוסף, והוא שילוב אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים בשוק העבודה הישראלי. שיעור ההשתתפות של אוכלוסיות אלו (חרדים, ערבים ויוצאי אתיופיה) בשוק העבודה הוא נמוך מאוד, והמכינות מהוות אופציה יחידה וקריטית להנגשתן של אוכלוסיות אלו למערך ההשכלה הגבוהה ולשילובן בשוק העבודה והחברה בישראל.

למכינות הקדם אקדמיות מטרה נוספת - סיוע בהדרכה ובהכוונה של הסטודנטים בראשית דרכם האקדמית. המכינה "מכינה" את בוגריה להתקבל למסלול אקדמי בכך שהיא מעמידה לרשותם סיוע בתגבור לימודי, ליווי אישי ומעקב לשם מניעת נשירה.

החל משנת הלימודים תשע"ח הועברה האחריות של פעילות מערך המכינות  לות"ת / מל"ג.

במסגרת העברת האחריות וחלוקה מחודשת של התפקידים, האגף לחינוך מבוגרים  מאפשר ללומדים הזכאים להשלים את לימודיהם במכינה קדם אקדמית. המכינות מתקיימות במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה שבתקצוב משרד החינוך. מימון הלימודים נעשה באמצעות מתן סיוע בהתאם לתבחינים המפורסמים בקול קורא מדי שנה.

 מכינות במכללות הקדם אקדמיות להכשרת עובדי הוראה