מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

הנחיות לקבלת אישור לימודים באולפן לצורך קבלת תוספת ותק

share
שתפו עמוד:
הנחיות לקבלת אישור לימודים באולפן לצורך קבלת תוספת ותק

על פי הוראות התקשי"ר 24.421 (ה), "עולה חדש, המדורג בדירוג מינהלי או בדירוג מקצ"ט ולמד עברית במסגרת מאורגנת (אולפן) יקבל תוספת ותק כמספר החודשים שלמד ועד למרב של שנה אחת".

"מסגרת מאורגנת (אולפן) - לצורך זה הינו אולפן למבוגרים המנוהל על ידי המדינה ושמלמדים בו מורים עובדי מדינה; האישור הנדרש לצורך קבלת תוספת ותק הינו תעודה או אישור על סיום הלימודים באולפן ראשוני למבוגרים, המוענק על ידי משרד החינוך, האגף לחינוך מבוגרים, בחתימת מנהלת האגף".

 • מי שלמד באולפן אך לא נבחן אינו יכול לקבל אישור על לימודיו באולפן.
 • הצלחה במבחן לסיום אולפן אינה תנאי הכרחי לקבלת האישור + התעודה. לצורך קבלת תוספת הוותק על התלמיד להציג אך ורק את האישור.
 • מי שלא למד באולפן, או למד באולפן שאינו מופעל על ידי המדינה אינו יכול לקבל אישור על לימודיו באולפן מטעם משרד החינוך.
 • כל לומד מעל גיל 18 בלבד שלמד באולפן ראשוני או אולפן המשך על סוגיו השונים, זכאי לאישור.

התנאים לקבלת אישור לימודים באולפן מפורטים להלן לפי מועד סיום הלימודים:

 1. לומדים שסיימו את לימודיהם באולפן מ- 1.2.2001
  • כל לומד המחזיק בתעודה והאישור שקיבל יפנה לאחראי במשרד בו הוא עובד ויציג את התעודה והאישור על סיום אולפן. אין צורך לפנות לאגף לחינוך מבוגרים לקבלת מסמך נוסף.
  • לומד אשר מסיבות שונות אין בידיו אישור/תעודה של סיום האולפן עליו לפנות:
   • לאולפן בו למד על מנת לקבל הנפקה חוזרת, מנהל/ת האולפן יפנו אל גב' גלית מזרחי, לקבלת האישור והתעודה באמצעות מייל galitmiz@education.gov.il
   • במידה והאולפן נסגר יש לפנות ישירות אל גב' גלית מזרחי.
 2. לומדים שסיימו את לימודיהם באולפן לפני 31.1.2001
  • באם ללומד יש אישור/תעודה של סיום אולפן של האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך – יש להמציא את האישור/תעודה + צילום ת.ז.
  • באם ללומד אין אישור/תעודה בגין לימודים באולפן, עליו לפנות לאולפן בו למד ולבקש שינסו לאתר את פרטיו בארכיון האולפן. אם מנהל/ת האולפן יוכלו לאתר את פרטיו או בכל דרך אחרת לאשר כי למד באולפן, יש להמציא אישור כתוב וחתום ע"י מנהל/ת האולפן + צילום ת.ז. את המסמכים יש להעביר אל גב' גלית מזרחי, מרכזת מידע נתונים וסטטיסטיקה במייל galitmiz@education.gov.il 
  • לומד אשר מסיבות שונות (כגון, האולפן נסגר או המסמכים אבדו ללומד) אין בידיו אישור/תעודה של סיום האולפן עליו להגיש לאגף תצהיר מאושר ע"י עו"ד הכולל את הפרטים הבאים:
   • שם מלא ומספר ת.ז.
   • מהיכן עלה ארצה ומתי
   • היכן למד – באיזה אולפן ובאילו תקופות למד (אם אין תאריכים מדויקים, ניתן לרשום שמות חודשי הלימוד)
   • אם היו אולפני המשך למיניהם –יש לפרט אותם גם בתצהיר

  כל מידע נוסף הזכור לפונה בגין לימודיו באולפן יסייע מאוד בדבר הנפקת האישור.

  המשרד רשאי לדרוש מסמכים נוספים במידת הצורך. גם במקרה זה יש לצרף צילום ת.ז. את המסמכים יש להעביר אל גב' גלית מזרחי, מרכזת מידע נתונים וסטטיסטיקה בדואר בלבד, בכתובת הבאה:

  לידי גלית מזרחי

  האגף לחינוך מבוגרים-משרד החינוך

  רח' כנפי נשרים 22

  גבעת שאול, ירושלים