מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

הבנת הנקרא

share
שתפו עמוד:
הבנת הנקרא

השכלת יסוד

הבנת הנקרא: כ-200 שעות. 

היקף: בין 8 ש"ש – 25 ש"ש.

יעד: מבחן סיום ארצי בהבנת הנקרא. 

תכנים: טרום קריאה, קריאה מרפרפת.

לשון: משמעות המילים, סימני פיסוק, מילות קישור, מאזכרים.

אמצעים סגנוניים: דימוי, מטפורה, האנשה, תקינות לשון סביל.

קריאה מעמיקה: התוכן הגלוי א'. איתור מרכיבי תוכן גלויים בטקסט, רעיונות מרכזיים, רעיונות משניים. איתור מרכיבי תוכן גלויים: דעה, השערה, עובדה.

קריאה מעמיקה: איתור מרכיבי תוכן סמויים.

קריאה מעמיקה: ארגון הטקסט למבנה, הבעה בכתב. 

תוכנית לימודים בהבנת הנקרא והבעה

השכלה תיכונית

רמה: יוד כיתות

מספר שעות: 120

יעד: מבחן ארצי

בקורס יעסקו בטקסטים מסוגות שונות תוך התמקדות בטקסט מידע עיוני.

נושאי התוכנית בהבנת הנקרא:

תעודת הזהות של הטקסט, ניתוח הטקסט לפי מרכיביו, רבדים בלשון, קישוריות וקשרים, סוגי כותרות, מבנה הפסקה, עקרונות ארגון הטקסט ברמת הפסקה וברמת הטקסט כולו.

נושאי התוכנית בהבעה בכתב:

כתיבת פסקות, מכתב רשמי, קורות חיים.

תוכנית לימודים ליוד כיתות

תוכנית לימודים ליוד כיתות עולים 

רמה: 1 יח"ל

מספר שעות: 70

יעד: מבחן ארצי 

בקורס יעסקו בטקסטים מסוגות שונות תוך התמקדות בטקסט עמדה עיוני.

נושאי התוכנית בהבנת הנקרא:

תעודת הזהות של הטקסט, מרכיבי הטקסט (מכל"ת), רמות לשון, סוגי כותרות, סוגי פסקות, עקרונות ארגון הטקסט ברמת הפסקה וברמת הטקסט כולו.

נושאי התוכנית בהבעה בכתב:

כתיבת פסקות לסוגיהן, מכתב רשמי, קורות חיים, סיכום.

תוכנית לימודים ברמת גמר בהיקף של יחידת לימוד אחת 

תכנית לימודים ברמת גמר לעולים בהיקף של יחידה אחת

קיץ תשפ"ב

 חורף תשפ"ב

 קיץ תשפ"א

קיץ תש"פ (צה"ל) 

קיץ תש"פ (אוגוסט)

קיץ תש"פ (יולי)

חורף תש"פ

קיץ תשע"ט

חורף תשע"ט

קיץ תשע"ח

חורף תשע"ח

קיץ תשע"ז

קיץ תשע"ו

חורף תשע"ו

קיץ תשע"ה

חורף תשע"ה

קיץ תשע"ד

חורף תשע"ד