מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

הנחלת הלשון

share
שתפו עמוד:
הנחלת הלשון

על אודות הנחלת הלשון

עלייה וקליטת עלייה נתפסו במדינת ישראל מאז ומתמיד כערך לאומי ראשון במעלה. מאמצים רבים הושקעו ומושקעים גם היום בקליטה לשונית ותרבותית של העולים. המסגרות השונות להנחלת הלשון העברית הן אחד הביטויים למאמצים אלה.

למעלה ממיליון וחצי עולים מבוגרים רכשו את השפה העברית במסגרות אולפן מגוונות, שמקיים האגף לחינוך מבוגרים מאז קום המדינה. מסגרות אלה כוללות אולפנים ראשוניים ואולפני המשך. האולפנים הראשוניים באים למלא את הצרכים הלשוניים הבסיסיים של אוכלוסיות שונות של עולים חדשים. האגף מפעיל אולפנים ללומדים צעירים, לקשישים, לאקדמאים, לסטודנטים ולמעוטי השכלה, לנכים ולבעלי צרכים ייחודיים. אולפנים ראשוניים מתקיימים ברחבי הארץ בערים, בקיבוצים ובמרכזי קליטה, בבוקר ובערב. ברוב האולפנים הלימודים אינטנסיביים ונמשכים בין 5 ל-10 חודשים.

מסגרות ההמשך באות להעמיק ולחזק את מיומנויות הלשון שנרכשו באולפן הראשוני. מספר שעות הלימוד בהן נע בין 30 ל-300 בהתאם למסגרת הלימוד ולמטרותיה. מסגרות ההמשך כוללות כיתות המשך ייחודיות , מכינות וקורסי מינוח טרמינולוגיה לבעלי מקצועות רפואיים ופרה-רפואיים, כיתות שילוב תעסוקתי לחיפוש עבודה ולשדרוג מקצועי, קורסים לקבלת רישיון הוראה והשתלמויות למורים עולים, וכיתות ייעודיות נוספות על פי בקשת המשרד לקליטת העלייה וגורמים אחרים.

אישור על סיום לימודים באולפנים מקנה לבוגר אולפן שהשתלב בעבודה במשרדי הממשלה ובמוסדות ציבוריים שונים חודשי ותק כמספר החודשים שלמד באולפן.

החל מפברואר 2001 קבלת אישור זה מותנית בעמידה במבחן ארצי לסיום אולפן, מבחנים ארציים לסיום אולפן ראשוני מתקיימים מדי חודש. דוגמאות למבחנים אלה ניתן למצוא באתר האגף. (פרטים מופעים בכריכה החיצונית).

תוכניות לימודים עדכניות להנחלת הלשון העברית מנחות את ההוראה, את הלמידה ואת הערכת ההישגים במערכת האולפנים.

תוכניות הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים משלבות הקניית מיומנויות לשון שונות וכלים שפתיים להשתלבות מקצועית מצד אחד, הכרת ערכי תרבות ישראל במגוון תחומי דעת והעשרה, התחברות לארץ ולנופיה, לעברה ולעתידה מצד שני.

חומרי ההוראה מגוונים ועדכניים, חלקם הנכבד מופק על ידי האגף לחינוך מבוגרים, והם כוללים ספרי לימוד, קלטות האזנה, סרטי וידאו, תרגילים מתוקשבים ולומדות מחשב. דרכי ההוראה הולכות ומתחדשות והן מותאמות ללמידה פרטנית ומתוקשבת.