מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

התנהגות ארגונית/ארגון ומנהל

share
שתפו עמוד:
התנהגות ארגונית/ארגון ומנהל

השכלה תיכונית

רמה 1 יח"ל

מספר שעות: 70

יעד: מבחן ארצי

התכנית באה לענות על צורך של האדם המודרני הבא במגע עם ארגונים רבים כעובד, כלקוח, כאזרח, כעמית וכבעלים. התוכנית מקשרת בין התיאוריה למעשה, כדי שהלומד המבוגר יפיק תועלת מלימודיו.

נושאי הלימוד:

הפרט והקבוצה, הנעה = מוטיבציה (מהי הנעה, תיאוריות של הנעה, סוגי עידודים), תקשורת, השתלבות בעולם העבודה [איתור עבודה, ראיון אישי, התנהגות אסרטיבית, השתלבות בעולם העבודה, הכרת התרבות הארגונית].

רמה 2 יח"ל

מספר שעות: 140

יעד: מבחן ארצי

התוכנית בהיקף של שתי יח"ל בנויה מן היחידה הראשונה ב"התנהגות ארגונית" ומן היחידה השנייה ב"ארגון ומנהל".

התוכנית עונה על צורך של הלומד המבוגר הבא במגע עם ארגונים רבים כעובד, כאזרח, כלקוח, כעמית וכבעלים. תוכנית הלימודים נועדה לקשר בין הרובד התיאורטי והרובד המעשי.

נושאי הלימוד:

המערכת הארגונית, הארגון והסביבה, מנהיגות וסגנונות מנהיגות בארגון [מיהו מנהיג, מנהיגות מעצבת ומתגמלת, תפקידי המינהל, בעיית הנאמנות הכפולה, דפוסי התנהגות של מנהלים, מונחים: סמכות, שליטה, השפעה, האצלת סמכויות, ביזור וריכוז], לחץ ושחיקה.

קיץ תשפ"ב

חורף תשפ"ב

חורף תשפ"א

קיץ תשפ"א

קיץ תש"פ

חורף תש"ף

קיץ תשע"ט

חורף תשע"ט

קיץ תשע"ח

חורף תשע"ח

קיץ תשע"ז

קיץ תשע"ו

חורף תשע"ו

קיץ תשע"ה

חורף תשע"ה

קיץ תשע"ד

חורף תשע"ד

קיץ תשע"ג

חורף תשע"ג

קיץ תשע"ב

חורף תשע"ב