מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

השלמת השכלה

share
שתפו עמוד:
השלמת השכלה

על אודות

בישראל במגזר היהודי והמגזר דובר ערבית, מטרת העל באגף לחינוך מבוגרים היא צמצום פערי ההשכלה באוכלוסיית המבוגרים . האגף מנסה לתת עדיפות לקידום אוכלוסיות הזקוקות לטיפוח וחיזוק מיוחדים: עולים, מעוטי השכלה, מובטלים, חיילים ואסירים.

לשם כך מופעלים מסלולי השכלה ברמות שונות ללומדים מבוגרים. האגף פועל באסטרטגיות של יצירת שותפויות והתמקצעות תוך העצמת תחושת השייכות לחינוך מבוגרים. 

פעולות השכלה נעשות בשיתוף אירגונים ציבוריים, ממלכתיים ופרטיים: משרד העבודה, משרד הקליטה, הסוכנות היהודית, ג'וינט, pact, שב"ס, צה"ל, המתנ"סים, רשויות מקומיות, ארגוני נשים ועוד.

מסגרות ההשכלה מתקיימות במתנ"סים, מרכזים קהילתיים, מרכזי חינוך מבוגרים ברחבי הארץ.