מדינת ישראל, משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

הנחיות להגשת הקצבה למכינות הקדם אקדמיות - קול קורא תשפ"ג

share
שתפו עמוד:
הנחיות להגשת הקצבה למכינות הקדם אקדמיות - קול קורא תשפ"ג

קול קורא מס': 15483 בנושא: סיוע ללומדים "ראויים לסיוע" במכינות הקדם אקדמיות שבמכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה שבתקצוב משרד החינוך  כולל לומדים הממשיכים  במסלולי הלימוד שהחלו בשנה"ל תשפ"ב  ויסתיימו בשנה"ל תשפ"ג, במכינות הקדם אקדמיות במכללות להכשרת עובדי הוראה שבתקצוב משרד החינוך.

הקול קורא מיועד למכינות הקדם אקדמיות במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה שבתקצוב משרד החינוך, ובשנה"ל תשפ"ג.

על מנת לקבל הקצבה לסיוע בגין הלומדים הראויים לסיוע ומעטפת לעולי אתיופיה מתקציב 2022, לשנה"ל תשפ"ג.

 

תקנה תקציבית: 20-67-01-67

 תוקף קול הקורא: 5.12.2022, י"א כסלו תשפ"ג

מועד אחרון להגשה: 11.12.2022, י"ז כסלו תשפ"ג .

לנוחותכם הנחיות שיקלו על הגשת הבקשות:

 התקציב יחולק על פי הקריטריונים שמפורסמים להלן

 מסתמך על אישור המסלולים שכל מכינה קיבלה מהמל"ג / ות"ת, לשנת הלימודים תשפ"ב.

  

על המכינות למלא את הטפסים הבאים:

טופסי החובה במרכב"ה שעליכם לסרוק מסומנים ב-V   כטפסיי חובה.

טופס 149 הינו דוח ביצוע מול תקציב – עליכם לכתוב בדוח את סכום ההקצבה שאושרה  לכם בשנה"ל תשפ"א, ולציין את סכום הבקשה להקצבה לשנה"ל תשפ"ג (בטור האחרון ).

טופס 150 הינו טופס בקשה והנמקה – אנא ציינו את המשפט: "הקצבה לסיוע בגין הלומדים הראויים לסיוע ומעטפת לעולי אתיופיה".

 טופס K001 , אנא הקפידו על כך שתהייה הלימה בסכום שצויין בתכנית העבודה במרכב"ה ובטפסים 149, 150.במרכב"ה - יש להגיש,תכנית עבודה .

 המכינות  שיוגשו על ידינו לוועדת ההקצבות המשרדית יהיו אלו שהגישו את כל המסמכים באופן שפורט לעיל.

 לאחר וועדת ההקצבות המכינות יקבלו הודעה על ידי המשרד לגבי ההקצאה שאושרה לשנת תשפ"ב לגבי הנושאים השונים על פי סדר העדיפויות בקריטריונים.

אישור ההקצבה מותנה בקיומו של תקציב בתקנה ובאישור של ועשת ההקצבות.

 

לשאלות ובירורים ניתן לפנות:

 גב' נעמי עטיה: דוא"ל noemieat@education.gov.il, טלפון: 073-3931722

 סיוע בתקלות טכניות בפורטל המרכב"ה:  02-5012443 ולהקיש שלוחה 3 דוא"ל – ccc@mof.gov.il 

סיוע בנושא החתימות הדיגיטאליות במרכב"ה:  02-6664646 ולהקיש שלוחה 5