מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

הנחיות להגשת הקצבה למכינות הקדם אקדמיות - קול קורא תשפ"ד

share
שתפו עמוד:
הנחיות להגשת הקצבה למכינות הקדם אקדמיות - קול קורא תשפ"ד

קול קורא מס' 16592 בנושא סיוע לתלמידים הלומדים במכינות קדם אקדמאיות בשנה"ל תשפ"ד

תיאור השירות: מדיניות האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך היא קידום למידת מבוגרים לאורך החיים, תוך מתן מענה רלוונטי ומקצועי לצרכים השונים של אוכלוסיית המבוגרים, בני 18 ומעלה, במגזרים השונים של החברה הישראלית.

המשרד מבקש לאפשר ללומדים הזכאים להשלים את לימודיהם במכינה קדם אקדמית במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה שבתקצוב משרד החינוך, על מנת להשתלב במערך הלימודים האקדמיים בישראל, באמצעות מתן סיוע, כפי שמפורט במסמך הקריטריונים.

התוכנית כוללת תקצוב למכינות קדם אקדמיות במכללות להוראה עבור שכר הלימוד של סטודנטים הלומדים במסלולים המאושרים על ידי המל"ג.

תקנה תקציבית: 20-67-01-67 מרכז קרנות 200017103
תוקף קול קורא: 06.12.2023
מועד אחרון להגשה: 12.12.2023

לנוחותכם הנחיות על הגשת הבקשות:

  • התקציב יחולק על פי הקריטריונים שמפורסמים להלן, יש לקרוא היטב את הקריטריונים (מצ"ב קריטריונים נגישים בקובץ וורד).
  • ההנחיות והקבצים להגשה הבקשה תוכלו למצוא בפורטל רשויות ובעלויות.
  • המכינות שיוגשו על ידינו לוועדת ההקצבות המשרדית יהיו אלו שהגישו את כל המסמכים באופן שפורט לעיל.
  • לאחר וועדת ההקצבות המכינות יקבלו הודעה על ידי המשרד לגבי ההקצאה שאושרה לשנת תשפ"ד לגבי הנושאים השונים על פי סדר העדיפויות בקריטריונים.
  • אישור ההקצבה מותנה בקיומו של תקציב בתקנה ובאישור של וועדת ההקצבות.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות:

גב' נעמי עטיה

טלפון: 073-3931722

דוא"ל: noemieat@education.gov.il

סיוע בתקלות טכניות בפורטל המרכב"ה

טלפון: 02-5012443 (להקיש שלוחה 3)

דוא"ל: ccc@mof.gov.il