מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

עברית לדוברי ערבית: הבנת הנקרא והבעה

share
שתפו עמוד:
עברית לדוברי ערבית: הבנת הנקרא והבעה

הקדמה

תוכנית הלימודים מיועדת לדוברי ערבית המבקשים להשלים את השכלתם במרכזי השכלה.
המטרה הסופית הינה לעבור מבחן בהבנת הנקרא, שהוא מבחן חובה ברמות השונות. כדי לעמוד במבחן, על הלומד לרכוש ידע בסיסי בשפה העברית בדיבור, בקריאה ובכתיבה. לרכוש ידע לשוני ובד בבד לעמוד במשימות בהבנת הנקרא.
בתוכנית זו נגדיר את קבוצות אוכלוסיית הלומדים, נציין מהן המטרות העומדות בפני המורה ונמליץ על ספרי לימוד מתאימים.
לתוכנית מצורף נספח ובו סוגי המבחנים השונים שהם היעד אליו אנו שואפים להגיע.(כמו כן תמצאו באתר האגף מבחנים נוספים לכל רמה)
המשימה מורכבת בעיקר מכיוון שבדרך כלל הכיתות הן רב רמתיות. יש להיעזר במדריכה על מנת לתכנן את הקורס בהתאם לרמת הלומדים ויכולותיהם.

א. אוכלוסייה לא אוריינית

אפיון הלומדים:

אינם יודעים לקרוא ולכתוב בשפת האם שלהם, חסרי השכלה יסודית, בעלי חסכים במיומנויות למידה ובעלי שפה דלה.

מטרות ותכנים:

 1. לימוד הדרגתי ושיטתי של הקריאה והכתיבה בעברית.
 2. לימוד מיומנויות לשון בסיסיות באמצעות תבניות לשון, אוצר מילים, מערכת הפועל ותחומי התפקוד הבאים: תעודת זהות, התמצאות במרחב ובזמן, משפחה וחינוך, נסיעות ובריאות.
 3. רכישת תשתית תקשורתית בסיסית.
 4. הקניית מיומנויות למידה.

היעד: עמידה במבחן סיום פנימי הבודק יכולת לקרוא ולהבין טקסט בן כמה שורות.

כתיבה בסיסית ופונקציונאלית.

לוח זמנים: 200 שעות. מומלץ 3 פעמים בשבוע (מותנה במוטיבציה וביכולות של הלומדים).

ספרי לימוד מומלצים:

לתלמיד:

חיימה פלג "לומדים לקרוא עברית" א' וב' - האגף לחינוך מבוגרים.  בהוצאת מחלקת הפרסומים של משרד החינוך.
ניתן לרכוש את הספר בהתאגדות לחינוך מבוגרים  טלפון: 03-6359220/1 

מאירה מעדיה להצליח בעברית קלה –א ת"ד 7533, רמת גן 52175  טל:03-5740833  נייד:050-5706941.

למורה:

"תכנית לימודים להנחלת הלשון העברית באולפנים ראשוניים" - רמות א-ב - ירושלים תשע"ד. בהוצאת האגף לחינוך מבוגרים.

שאלון לדוגמא – דוגמא למבחן פנימי למסלול טרום יסוד עברית לדוברי ערבית  

ב. אוכלוסייה אוריינית – מעוטי השכלה

אפיון הלומדים: לומדים שיודעים לקרוא ולכתוב בשפת אימם ובעלי יכולת קריאה וכתיבה בסיסית בשפה העברית. בעלי חסכים במיומנויות למידה וחסכים בידע לשוני ודקדוקי, בידע מילוני ומשלבי בערבית ובעברית. יכולת הבעה בע"פ בעברית דלה.

מטרות:

 1. ביסוס התשתית התקשורתית בעברית.
 2. לימוד מיומנויות לשון בסיסיות באמצעות תבניות לשון, אוצר מילים, מערכת הפועל בשלושה זמנים ותחומי התפקוד הבאים:
  תעודת זהות, התמצאות במרחב ובזמן, משפחה וחינוך, נסיעות ובריאות, צרכנות, דיור ובנק. 
  הבעה בכתב: כתיבת פתק.
 3. במקביל לביסוס הקריאה והכתיבה בעברית לימוד המיומנויות מתחום הבנת הנקרא: הבנה חוץ טקסטואלית, דמויות, סביבת התרחשות, רצף כרונולוגי, רצף סיבתי, רעיון מרכזי, טקסט מדריך-מפעיל, סיפור בתמונות.
  היעד: מבחן ברמת השכלת יסוד עברית לדוברי ערבית.

לוח זמנים: 270-170 שעות.

ספרי לימוד מומלצים:

לתלמיד:

 • מאירה מעדיה – להצליח בעברית קלה א' ב' - ת"ד 7533, רמת גן 52175 טל:03-5740833 נייד:050-5706941
 • "אולפן עברית" ציפי בן עמי בהוצאת "פרולוג מוציאים לאור בע"מ" טלפון 03-9022904/5
 • בשביל הדעת א' מקראה בהבנת הנקרא בהוצאת האגף לחינוך מבוגרים
 • ניתן לרכוש את הספר בהתאגדות לחינוך מבוגרים טלפון: 03-6359220/1

למורה:

 • "תוכנית לימודים להנחלת הלשון העברית באולפנים ראשוניים"- רמות א-ב - ירושלים תשע"ד בהוצאת האגף לחינוך מבוגרים
 • ''תוכנית הלימודים בהבנת הנקרא" במסלול טרום השכלת יסוד ובמסלול השכלת יסוד ירושלים 2005 תשס"ה
 • בהוצאת האגף לחינוך מבוגרים. (מופיע באתר האגף).

שאלון לדוגמא - שאלון לדוגמא עברית לדוברי ערבית ברמת יסוד

מחוון לדוגמא - מחוון לשאלון לדוגמא

ג. השכלה תיכונית

אפיון הלומדים: תלמידים שעמדו בבחינת הסיום ברמת השכלת יסוד.

יודעים לקרוא ולכתוב בשפת אימם וכן יודעים לקרוא ברמה נאותה בעברית.

בעלי חסכים במיומנויות למידה וחסכים בידע לשוני ודקדוקי, בידע מילוני ומשלבי בערבית ובעברית.

בעלי חסכים במיומנויות הבנת הנקרא בטקסט עיוני, מתקשים בהבעה בכתב.

המטרות:

 1. ביסוס התשתית התקשורתית בעברית.
 2. לימוד מיומנויות לשון בסיסיות באמצעות תבניות לשון, אוצר מילים, מערכת הפועל בשלושה זמנים ותחומי תפקוד הבאים: תעודת זהות, התמצאות במרחב ובזמן, משפחה וחינוך, נסיעות ובריאות, צרכנות, דיור ובנק.
 3. במקביל לביסוס העברית, יש ללמד את המיומנויות מתחום הבנת הנקרא.
  הנושאים: הבנה חוץ טקסטואלית, דמויות, סביבת התרחשות, רצף כרונולוגי, רצף  סיבתי, רעיון מרכזי, טקסט מדריך-מפעיל וסיפור בתמונות.

הנושאים בתחום הבנת הנקרא:

הבחנה בין סמוי וגלוי.

השלמת תרשים זרימה.

כתיבת תשובה מלאה והתבססות על הנאמר בטקסט או על הניתן להסיק מתוך הטקסט.

תעודת זהות של קטע ותחום החיים אליו הוא משתייך.

בתחום הכוונה: הבנת מאזכרים, מבנה הקטע וארגונו, סימני פיסוק.

בתחום הלשון: מילון מילות קישור (זמן, ניגוד, הוספה, סיבה ותוצאה) וקשר לוגי.

הבעה בכתב: מכתב רשמי ומילוי טופס.

היעד: מבחן ברמת גמר עברית לדוברי ערבית יחידה אחת. מקצוע חובה (ר' דוגמא נספח מס'3).

לוח זמנים: 70-140.

ספרי לימוד מומלצים:

לתלמיד:

"אולפן עברית" - ציפי בן עמי בהוצאת "פרולוג מוציאים לאור בע"מ" טלפון: 03-9022904/5
או: להצליח בעברית קלה ב' וג' - מאירה מעדיה ת"ד 7533, רמת גן 52175 טלפון: 03-5740833 נייד:050-5706941

למורה:

"תוכנית לימודים להנחלת הלשון העברית באולפנים ראשוניים" רמות א-ב - ירושלים תשע"ד בהוצאת האגף לחינוך מבוגרים.

"תוכנית הלימודים בהבנת הנקרא" של האגף במסלול טרום השכלת יסוד ובמסלול השכלת יסוד ירושלים 2005 תשס"ה
בשביל הדעת ב' מקראה בהבנת הנקרא. בהוצאת האגף לחינוך מבוגרים ניתן לרכוש את הספר בהתאגדות לחינוך מבוגרים  טלפון: 03-6359220/1.

שאלון לדוגמא - שאלון לדוגמא עברית לדוברי ערבית ברמת גמר.
מחוון לדוגמא - מחוון לשאלון לדוגמא.

קיץ תשפ"א

קיץ תש"פ

  חורף תש"פ

קיץ תשע"ט

חורף תשע"ט

 קיץ תשע"ח

חורף תשע"ח

קיץ תשע"ז

קיץ תשע"ו

חורף תשע"ו

קיץ תשע"ה

חורף תשע"ה

קיץ תשע"ד

חורף תשע"ד

קיץ תשע"ג

 • עברית לדוברי ערבית - רמת יסוד
 • עברית לדוברי ערבית - יחידת חובה - רמת גמר
 • עברית לדוברי ערבית: ספרות והבעה - יחידת רשות - רמת גמר,

חורף תשע"ג