מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

אזרחות

share
שתפו עמוד:
אזרחות

השכלת יסוד

היקף: 70 שעות

יעד: מבחן פנימי

התכנים:

 • יחסי גומלין בין האזרח למדינה, מגילת העצמאות של ישראל – הבסיס הרעיוני למדינה יהודית הדמוקרטית.
 • עקרונות המדינה הדמוקרטית – הכרעת הרוב, שלטון נבחר ופיזור הכוח, זכויות האדם, עקרון השוויון, עקרון חרות, שלטון החוק, מעורבות אזרחית, שלטון מוגבל.
 • הדמוקרטיה הישראלית -  מוסדות השלטון בישראל, ביקורת ופיקוח על השלטון, דת ומדינה, המיעוט הלא יהודי, דמוקרטיה וביטחון בישראל.

תוכנית הלימודים בהשכלת יסוד

אזרחות לדוברי ערבית כשפת אם

השכלת יסוד

היקף: 70 שעות

יעד: מבחן פנימי

התכנים:

 • יחסי גומלין בין האזרח למדינה, מגילת העצמאות של ישראל – הבסיס הרעיוני.
 • עקרונות המדינה הדמוקרטית – הכרעת הרוב, שלטון נבחר ופיזור הכוח, זכויות האדם, עקרון השוויון, עקרון חרות, שלטון החוק, מעורבות אזרחית, שלטון מוגבל.
 • הדמוקרטיה הישראלית - מוסדות השלטון בישראל, ביקורת ופיקוח על השלטון, דת ומדינה, המיעוט הלא יהודי, דמוקרטיה וביטחון בישראל.

תוכנית הלימודים באזרחות

יוד כיתות

רמה: יוד כיתות

היקף: 100 שעות

יעד: מבחן חיצוני

התכנים: המדינה הדמוקרטית, מגילת העצמאות, ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, בחירות דמוקרטיות, הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, הרשות השופטת, נשיא המדינה, מנגנוני פיקוח וביקורת.

השכלה תיכונית

אזרחות

רמה: גמר
רמה: 2 יח"ל
מספר שעות: 140
יעד: מבחן ארצי - חובה

התוכנית נועדה להקנות ללומדים דוברי עברית ודוברי ערבית, ידע והבנה ביסודות המשטר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ההוראה משלבת דוגמאות מהמציאות הפוליטית והחברתית מהארץ ומהעולם כדי להפוך את הלימוד לרלוונטי ללומד המבוגר.

בחינת הגמר באזרחות היא בחינת חובה לשם קבלת תעודת י"א כיתות וי"ב כיתות.

החל ממועד קיץ תשע"ז בחינת הגמר באזרחות הורחבה ל-2 יחידות לימוד.

נושאי הלימוד:

מגילת העצמאות – העקרונות עליהם מושתתת מדינת ישראל, מדינה יהודית – מדינת העם היהודי, מהי דמוקרטיה, עקרונות הדמוקרטיה, זכויות האדם והאזרח, האזרחות במדינת ישראל, שאלת החוקה וחוקי היסוד, הבחירות לכנסת, הכנסת (הרשות המחוקקת), הממשלה (הרשות המבצעת), הרשות השופטת, השלטון המקומי, נשיא המדינה, ביקורת, בקרה ופיקוח במדינת ישראל, תקשורת ופוליטיקה, פערים כלכליים חברתיים, המיעוטים במדינת ישראל, גלובליזציה.

מבנה השאלון:

השאלון מורכב מארבעה פרקים:

 • פרק ראשון: 10 שאלות סגורות – ידע כללי, 3 נקודות לכל שאלה - סה"כ 30 נקודות
 • פרק שני: 2 שאלות מתוך 4, בכל שאלה שני סעיפים - 20 נקודות לכל שאלה - סה"כ 40 נקודות.
 • פרק שלישי: שאלת אירוע אחת מתוך 2 שאלות - 10 נקודות.
 • פרק רביעי: 2 שאלות מתוך 4 שאלות, 10 נקודות לכל שאלה - סה"כ 20 נקודות.
  השאלות בפרק זה מבוססות על 4 פרקים ידועים מראש והם:
  • מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
  • המיעוטים במדינת ישראל
  • נשיא המדינה
  • השלטון המקומי

המורה מתבקש ללמד 2 פרקים לפי בחירתו מתוך 4 הפרקים המצוינים לעיל.

ככלל, הבחירה של 2 פרקים מתוך 4 פרקים היא בחירה חופשית. יחד עם זאת, אנו ממליצים ללמד את הפרק "המיעוטים במדינת ישראל" לדוברי ערבית.

הבחינה לדוברי ערבית מתורגמת לערבית.

המבחנים משנת תשע"ב - תשע"ו

המבחנים במתכונת הישנה ליחידה אחת, מבחנים אלו יכולים לשמש לתרגול תוך ידיעה שהם לא בהלימה לתוכנית הלימודים החדשה (ראו בתוכניות לימודים את התוכנית המעודכנת).
 
להלן דוגמא למבחנים החדשים באזרחות  2 יח"ל, לדוברי עברית ולדוברי ערבית:
 

קיץ תשפ"ב

חורף תשפ"ב

חורף תשפ"א

קיץ תשפ"א

קיץ תש"פ (צה"ל)

קיץ תש"פ (אוגוסט)

קיץ תש"פ (יולי)

חורף תש"פ

קיץ תשע"ט

חורף תשע"ט

קיץ תשע"ח

חורף תשע"ח

  שתי יחידות - עברית ,ערביתמחוון

קיץ תשע"ז

קיץ תשע"ו

חורף תשע"ו

קיץ תשע"ה

חורף תשע"ה

קיץ תשע"ד

חורף תשע"ד

קיץ תשע"ג

חורף תשע"ג

קיץ תשע"ב

חורף תשע"ב