מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

מסלולים להשלמת השכלה למבוגרים

share
שתפו עמוד:
מסלולים להשלמת השכלה למבוגרים

מסלול טרום השכלת יסוד

מסלול טרום השכלת יסוד מיועד ללומדים שאינם עוברים את מבחני המיון של מסלול השכלת יסוד (מבחני המיון מפורטים בתוך אסופת מבחנים בהשכלת יסוד) בעלי חסכים במיומנויות בסיסיות בהבנת הנקרא ומתמטיקה.

תוכניות הלימודים בהבנת הנקרא ומתמטיקה מלוות בספרי לימוד ב"שביל הדעת"

תוכנית טרום השכלת יסוד בהבנת הנקרא

היקף: כ-150 שעות

תכנים: התמצאות חוץ טקסטואלית, תחום תוכן: איתור פרטים: אירועים - רצף כרונולוגי ורצף סיבתי, רעיון מרכזי, תחום הלשון: אוצר מילים וביטויים, חלקי דיבור, תחביר, הבעה בע"פ והבעה בכתב.

יעד: מבחן בהבנת הנקרא ברמת טרום השכלת יסוד.

תוכנית טרום השכלת יסוד במתמטיקה

היקף: כ-100-150 שעות

תכנים: העשרה הראשונה, העשרה השנייה, המבנה העשירי, חיבור וחיסור, כפל וחילוק.

יעד: מבחן במתמטיקה ברמת טרום השכלת יסוד.

מסלול טרום השכלת יסוד לדוברי ערבית כשפת אם

מסלול טרום השכלת-יסוד מיועד ללומדים שאינם עוברים את מבחני המיון של מסלול השכלת-יסוד מבחני המיון.

מבחני מיון

תוכנית טרום השכלת יסוד - עברית לדוברי ערבית

היקף: כ-150 שעות

תכנים: הכרת אותיות (דפוס וכתב) וכתיבתן, אוצר מילים + כתיבה, שיחה - משפטים שימושיים קצרים, קריאה והבנת הוראות.

יעד: מבחן פנימי.

תוכנית טרום השכלת יסוד - הבנת הנקרא בערבית

היקף: כ-50 שעות

תכנים: העשרה הראשונה, העשרה השנייה, המבנה העשירי, חיבור וחיסור, כפל וחילוק.

יעד: מבחן במתמטיקה ברמת טרום השכלת יסוד.

תוכנית טרום השכלת יסוד במתמטיקה לדוברי ערבית

היקף: כ-100-150 שעות

תכנים: העשרה הראשונה, העשרה השנייה, המבנה העשירי, חיבור וחיסור, כפל וחילוק.

יעד: מבחן במתמטיקה ברמת טרום השכלת יסוד.

השכלת יסוד

התוכנית מיועדת לכל אזרח במדינת ישראל שאינו יודע קרוא וכתוב, לבעלי אוריינות נמוכה או לאלו שלא השלימו השכלה יסודית.

מסלול ללימודי תעודה

תכנית הלימודים בהשכלת-יסוד מתמקדת בלומדים מבוגרים על מגוון מאפייניהם צורכיהם, כישוריהם וייחודם.

סף הכניסה: מבחני מיון בהבנת הנקרא ומתמטיקה שהם ברמת מבחני טרום השכלת-יסוד. תכנון הלימודים לוקח בחשבון את השונות של הלומדים ומכאן הצורך במגוון תכניות לימודים המתייחסות לנקודת ההתחלה לתהליך ההתקדמות ולמטרות הסיום.

* סיום מסלול השכלת יסוד למגזר היהודי

2 מבחנים ארציים בהבנת הנקרא ובמתמטיקה - בסה"כ כ- 380 שעות.
3 מבחנים פנימיים, כל מקצוע כ- 40 שעות – סה"כ כ- 120 שעות .
היקף שעות כולל  - 500 שעות.

הבנת הנקרא: כ- 190 שעות
היקף: בין 8 ש"ש – 25 ש"ש
יעד: מבחן סיום ארצי בהבנת הנקרא.
תכנים: טרום קריאה, קריאה מרפרפת.
לשון: משמעות המילים, סימני פיסוק, מילות קישור, מאזכרים.
אמצעים סגנוניים: דימוי, מטפורה האנשה, תקינות לשון סביל.
קריאה מעמיקה: התוכן הגלוי א'. איתור מרכיבי תוכן גלויים בטקסט, רעיונות מרכזיים, רעיונות משניים. איתור מרכיבי תוכן גלויים: דעה, השערה, עובדה.
קריאה מעמיקה: איתור מרכיבי תוכן סמויים.
קריאה מעמיקה: ארגון הטקסט למבנה, הבעה בכתב.

מתמטיקה:
היקף: כ- 190 שעות
יעד: מבחן סיום ארצי במתמטיקה
תכנים: שברים פשוטים, שבים עשרוניים, אחוזים, מידות, הנדסה, בעיות מילוליות.

* סיום מסלול השכלת יסוד למגזר הדובר ערבית כשפת אם

3 מבחנים ארציים ברמת יסוד: ערבית, עברית לדוברי ערבית ומתמטיקה – סה"כ כ- 420 שעות.
2 מבחנים פנימיים, כל מקצוע כ- 40 שעות – סה"כ 80 שעות.

השכלת יסוד: עברית לדוברי ערבית

עברית לדוברי ערבית: כ-160 שעות.
היקף: בין 8 ש"ש – 25 ש"ש.
יעד: מבחן סיום ארצי.
תכנים: טרום קריאה, קריאה מרפרפת.
לשון: משמעות המילים, סימני פיסוק, מילות קישור, מאזכרים.
אמצעים סגנוניים: דימוי, מטפורה האנשה.
קריאה מעמיקה: התוכן הגלוי א'. איתור מרכיבי תוכן גלויים בטקסט, רעיונות מרכזיים, רעיונות משניים. איתור מרכיבי תוכן גלויים: דעה, השערה, עובדה.
קריאה מעמיקה: איתור מרכיבי תוכן סמויים.
קריאה מעמיקה: ארגון הטקסט למבנה, הבעה בכתב.

מתמטיקה - השכלת יסוד

היקף: בין 70-100 שעות.
יעד: מבחן סיום ארצי במתמטיקה.
תכנים: שברים פשוטים, שברים עשרוניים, אחוזים, מידות, הנדסה, בעיות מילוליות.

טבלת זכאות לתעודה במסלול של השלמת השכלה יסודית למבוגרים

מסלול

מקצועות חובה לדוברי עברית

מקצועות חובה לדוברי ערבית

סך שעות למסלול

מסלול

השכלת יסוד

מקצועות חובה לדוברי עברית

מתמטיקה, הבנת הנקרא ושלוש בחינות פנימיות של המוסד

מקצועות חובה לדוברי ערבית

מתמטיקה, ערבית, עברית ושתי בחינות פנימיות של המוסד

סך שעות למסלול

500 שעות

מסלול השלמת השכלה תיכונית

קהל היעד הוא מבוגרים בני 18 ומעלה, שלא השלימו בעבר את לימודיהם התיכוניים ומעוניינים ללמוד לשם קבלת תעודת גמר תיכונית.

 • הלימודים מורכבים מיחידות לימוד במקצועות רשות ובמקצועות חובה.
 • עמידה בחובות הלימודים מקנה לזכאים תעודה של משרד החינוך, המעידה על השלמת "השכלה תיכונית למבוגרים".
 • הלימודים מתקיימים במרכזים להשכלת מבוגרים ברחבי הארץ.
 • הלומדים במסגרת להשלמת השכלה תיכונית משובצים ברמות הלימוד בהתאם לתוצאות בבחינות התאמה (בחינות מיון).
 1. השלמת השכלה ל- 10 שנות לימוד
  רמת לימוד זו מחייבת השתתפות בלימודים ועמידה בחמישה מקצועות על פי תכניות הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים, ביניהם מקצועות חובה.
  מקצועות החובה לרמת 10 שנות לימוד:
  לדוברי עברית: מתמטיקה והבנת הנקרא.
  לדוברי ערבית: מתמטיקה, עברית וערבית.
  היקף הלימודים: כ- 560 שעות.
 2. השלמת השכלה ל- 11 שנות לימוד
  רמת לימוד זו מחייבת השתתפות בלימודים ועמידה בבחינות הגמר בארבעה מקצועות, שלושה מקצועות חובה ומקצוע רשות אחד. באחת משתי המתכונות:
  מתכונת א': מורכבת מ- 7 יחידות גמר.
  היקף הלימודים: כ- 490 שעות
  מתכונת ב': מורכבת מ- 5 יחידות גמר ויחידת בגרות אחת במקצוע כלשהו.
  היקף הלימודים: כ- 440 שעות
  מקצועות החובה לרמת 11 שנות לימוד:
  לדוברי עברית: מתמטיקה, הבנת הנקרא ואזרחות.
  לדוברי ערבית: מתמטיקה, אזרחות ועברית או מתמטיקה, אזרחות וערבית.
  בחינות הגמר במקצועות החובה ובמקצועות הרשות הן על פי תכניות הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים.
  בחינות הבגרות הן על פי תכניות הבחינה של אגף הבחינות במשרד החינוך.
 3. השלמת השכלה ל- 12 שנות לימוד (= תג"ת: תעודת גמר תיכונית)
  רמת לימוד זו מחייבת השתתפות בלימודים ועמידה בבחינות בחמישה מקצועות לפחות.
  מתכונת א' – תג"ת מוגבר:
  הדרישות לתעודה: 10 יחידות גמר (ניתן לשלב יחידות בגרות במקום יחידות גמר).
  היקף הלימודים: כ- 700 שעות
  בחינות הגמר במקצועות החובה ובמקצועות הרשות הן על פי תכניות הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים.
  בחינות הבגרות במקצועות החובה ובמקצועות הרשות הן על פי תכניות הלימודים של אגף הבחינות במשרד החינוך
  מקצועות החובה לרמת 12 שנות לימוד:
  לדוברי עברית: מתמטיקה, חיבור, אזרחות והבנת הנקרא – ברמת בגרות או ברמת גמר.
  (חיבור – ברמת גמר).
  לדוברי ערבית: מתמטיקה, אזרחות, עברית וערבית – ברמת בגרות או ברמת גמר.

הערה כללית לכול המסלולים לדוברי ערבית: יתוספו עד 300 שעות לימוד השפה העברית מעבר לשעות המוגדרות במסלול.

טבלת זכאות לתעודה בהשכלת תיכונית למבוגרים

סוג התעודה

יחידות ברמת בגרות

יחידות ברמת גמר

מקצועות חובה לדוברי עברית

מקצועות חובה לדוברי ערבית

סך שעות למסלול

סוג התעודה

יוד כיתות (10 שנות לימוד)

יחידות ברמת בגרות

יחידות ברמת גמר

יוד

מקצועות חובה לדוברי עברית

הבנת הנקרא מתמטיקה

סה"כ 5 מקצועות לפחות

מקצועות חובה לדוברי ערבית

עברית ערבית מתמטיקה

סה"כ 5 מקצועות לפחות

סך שעות למסלול

560 שעות

סוג התעודה

י"א 

יחידות ברמת בגרות

1

יחידות ברמת גמר

7 או 1

מקצועות חובה לדוברי עברית

הבנת הנקרא מתמטיקה אזרחות

סה"כ 4 מקצועות לפחות

מקצועות חובה לדוברי ערבית

עברית או ערבית מתמטיקה אזרחות

סה"כ 4 מקצועות לפחות

סך שעות למסלול

490 שעות

סוג התעודה

י"א כיתות (11 שנות לימוד)

יחידות ברמת בגרות

1

יחידות ברמת גמר

5

מקצועות חובה לדוברי עברית

הבנת הנקרא מתמטיקה אזרחות

סה"כ 4 מקצועות לפחות

מקצועות חובה לדוברי ערבית

עברית או ערבית מתמטיקה אזרחות

סה"כ 4 מקצועות לפחות

סך שעות למסלול

440 שעות

סוג התעודה

י"ב (12 שנות לימוד) תג"ת (תעודת גמר תיכונית)

יחידות ברמת בגרות

* ניתן להמיר יחידות בגרות ביחידות גמר

יחידות ברמת גמר

10

מקצועות חובה לדוברי עברית

חיבור -

הבנת הנקרא

מתמטיקה

אזרחות

סה"כ:

5 מקצועות לפחות

מקצועות חובה לדוברי ערבית

עברית 

ערבית

מתמטיקה

אזרחות

סה"כ:

5 מקצועות לפחות

סך שעות למסלול

700 שעות

להלן מידע לפניות בנושא השלמת השכלה תיכונית

בכל הנושאים הנוגעים להשלמת השכלה תיכונית ניתן לפנות אל הנציגים של האגף לחינוך מבוגרים במחוזות משרד החינוך.

מחוז צפון

גב' סמדר רטנובסקי / גב' ראזואן פקי
קריית הממשלה בניין ב' רח' פלי"ם 15 חיפה
טל':  073-3938012
דוא"ל: razwanpk@education.gov.ilsmadar@education.gov.il

מחוז מרכז

גב' אוולינה אברמוב
רח' השלושה 2 תל- אביב
073-3934410
דוא"ל: Evelinahinuh@gmail.com

מחוז ירושלים

גב' דינה קייזרמן
רח' כנפי נשרים 22 ירושלים
טל': 073-3934156
דוא"ל: dina@ae.edu.gov.il

מחוז הדרום

גב' מוניקה פייביש
רח' התקווה 4 קריית הממשלה באר שבע
טל': 073-3935605
דוא"ל: monicafa@education.gov.il