מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

גאוגרפיה

share
שתפו עמוד:
גאוגרפיה

השכלת יסוד

היקף: 70 שעות

יעד: מבחן פנימי

התכנים:

  • גאוגרפיה כללית - הגאוגרפיה מהי, התמצאות במרחב - כיוונים וכיווני ביניים, הכרת המפה - מקרא מפה, קנה מידה, מפה פיזית - מפת תבליט, צורות נוף גאוגרפיות, הכרת האטלס, מפות נושאיות, הגלובוס ומפת כדור הארץ - יבשות, אוקיינוסים.
  • הרשת הגאוגרפית - קוויי אורך ורוחב, קו המשווה, קו גרינץ', תנועות כדור הארץ והשפעתן - היווצרות יום ולילה ועונות השנה, אקלים ואזורי אקלים - הקשר בין חלוקת הקרינה לאזורי אקלים.

תוכנית לימודים יסוד 

תוכנית לימודים ניתן למצוא בחוברת מטעם משרד החינוך "תוכנית לימודים בהשכלת יסוד" 2003 עמוד 110.

השכלה תיכונית

רמה: יוד כיתות

מספר שעות: 70 שעות

יעד: מבחן ארצי

חלק ראשון – המפה והאטלס

הגאוגרפיה מהי? הכרת המפה, הכרת האטלס, התמצאות במרחב, מפה פיסית, מפות נושאיות, הגלובוס ומפות כדור הארץ באטלס, הרשת הגאוגרפית, אקלים ואזורי אקלים.

חלק שני – ארץ ישראל

ישראל מיקום וגבולות, חלוקה ליחידות נוף, אקלים ישראל, מים בישראל.

חלק שלישי – המזרח התיכון

מקור השם וגבולות האזור, מאפיינים גאוגרפיים של אזור המזרח התיכון, חשיבותו הגאופוליטית של המזרח התיכון, אקלימי המזרח התיכון.

דוגמא לשאלון עפ"י המבנה החדש ללא אנסין

הבחינה כוללת שלושה פרקים כמפורט להלן:

  • פרק ראשון: המפה והאטלס - (42 נקודות): הפרק כולל 20 שאלות קצרות. יש לענות על 14 שאלות. לכול שאלה – 3 נקודות.
  • פרק שני: ישראל - (30 נקודות): יש לענות על 2 מתוך 4 שאלות, לכל שאלה - 15 נקודות.
  • פרק שלישי: המזרח התיכון (28 נקודות): יש לענות על 2 מתוך 4 שאלות. לכל שאלה 14 נקודות.
  • הערה: ייתכן שיופיעו נספחים כגון: מפות, קלימוגרפים, דיאגרמות, טבלאות נתונים ועוד.

 תכנית לימודים בגאוגרפיה יוד כיתות

השכלה תיכונית

רמה: 3 יח"ל (= שאלון בהיקף של 2 יח"ל ושאלון בהיקף של יחידה אחת).

מספר שעות: 210 שעות (= 140 שעות ל-2 יח"ל ו- 70 שעות ליחידת לימוד אחת).

יעד: מבחן ארצי.

מבנה הבחינה:

הבחינה מורכבת משני שאלונים נפרדים: כל חלק מהווה שאלון נפרד, שסך הנקודות בו הוא 100.

א. שתי יחידות לימוד (100 נקודות)

פרק ראשון – המזרח התיכון (36 נקודות).

הפרק כולל חמש שאלות. יש לענות על שתי שאלות ללא כל מגבלה בבחירת השאלות (לכל שאלה 18 נקודות).

פרק שני – ארץ ישראל (38 נקודות).

הפרק כולל חמש שאלות. יש לענות על שתי שאלות ללא כל מגבלה בבחירת השאלות (לכל שאלה 19 נקודות).

פרק שלישי – המזרח התיכון וארץ ישראל (14 נקודות).

הפרק כולל חמש שאלות. יש לענות על שתי שאלות: שאלה אחת מהמזרח התיכון, ואחת – מישראל (לכל שאלה 7 נקודות).

פרק רביעי – מושגים מהמזרח התיכון ומישראל (12 נקודות).

הפרק כולל 8 מושגים. יש לענות על ארבעה מושגים (לכל מושג 3 נקודות).

הערה: הפרק השלישי והפרק הרביעי כוללים שאלות קצרות ומושגים מהנושאים, שהופיעו בפרק הראשון ובפרק השני.

ב. יחידת לימוד אחת – חבל שלא נלמד – unseen (100 נקודות)

ה- unseen כולל שש שאלות. יש לענות על חמש שאלות (לכל שאלה 20 נקודות).

היחידה כוללת חבל שלא נכלל בתוכנית הלימודים (unseen) ויכול להיות מכול מדינה או חבל ארץ בעולם, למעט המדינות הגובלות עם ישראל – לבנון, סוריה, ירדן ומצרים.

חורף תשפ"א

קיץ תש"פ

חורף תש"פ

קיץ תשע"ט

חורף תשע"ט

 קיץ תשע"ח

חורף תשע"ח

קיץ תשע"ז

קיץ תשע"ו

חורף תשע"ו

קיץ תשע"ה

חורף תשע"ה

קיץ תשע"ד

חורף תשע"ד