מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

תקשורת המונים

share
שתפו עמוד:
תקשורת המונים

תקשורת המונים לדוברי עברית ולדוברי ערבית

השכלת יסוד

היקף: 70 שעות

יעד: מבחן פנימי

תכנים:

  • מאפייני תקשורת בין - אישית ותקשורת המונים, תפקידי תקשורת המונים, חופש הביטוי וחופש העיתונות, חדשות ואקטואליה, קשרי גומלין בין התפתחות אמצעי תקשורת לבין שינויים חברתיים ותרבותיים, מסרי שכנוע בפרסומת, חקר השפעת התקשורת, התפתחות תקשורת מחשבים - אינטרנט.
  • שלבים, בהתפתחות הספר, העיתון, הקולנוע, הרדיו והטלוויזיה. את התוכנית מלווה מקראה "כשרים, קשרים ותקשורת המונים", בהוצאת האגף.

מבוא לתוכנית הלימודים בתקשורת המונים לרמת יסוד

תוכנית לימודים בתקשורת המונים לרמת יסוד

השכלה תיכונית

רמה: יחידה אחת ( היחידה מיועדת גם ליוד כיתות!)

היקף: 70 שעות

יעד: מבחן ארצי

מטרת התוכנית היא לפתח אצל הלומדים הבנה, כושר ניתוח, מעורבות והשתתפות אזרחית בחברה ובמדינה, המבוססים על מרכזיותה של תקשורת חופשית.

נושאי הלימוד:

מאפייני תקשורת בין-אישית ותקשורת המונים, תפקידי תקשורת המונים, חופש הביטוי וחופש העיתונות, חדשות ואקטואליה, מפת התקשורת בישראל, התפתחות אמצעי התקשורת, מהפכות בתקשורת והשפעתן על החברה והתרבות, התפתחות תקשורת מחשבים – האינטרנט, מעורבות הורים בצפייה של ילדיהם בטלוויזיה ובשימוש באינטרנט, סוגות (= ז'אנרים) ופורמטים בטלוויזיה – אירוע מדיה, תוכניות ריאליטי וסרטים דוקומנטריים.

רמה: 2 יח"ל

מספר שעות: 140

יעד: מבחן ארצי

התוכנית נועדה להביא את הלומדים להבנת תפקידיהם של אמצעי התקשורת (חדשות, סיקור סביבה, חופש ביטוי וביקורת הממשל והחברה) בחיי הפרט, הקבוצה והחברה האזרחית במדינה דמוקרטית כדי ליצור מעורבות והשתתפות אזרחית. במסגרת הלימוד יכירו הלומדים את יחסי הגומלין בין מוסד התקשורת ומוסדות אחרים במדינה ואת מפת התקשורת האופיינית לישראל על דרכי התפתחותה, אופן תפקודה ומערכת האילוצים בה היא פועלת. בשעורים ישולבו היבטים אקטואליים כך שהתכנים התיאורטיים יהיו רלוונטיים ומשמעותיים ללומדים.

נושאי הלימוד:

מאפיינים של תקשורת בין-אישית ותקשורת המונים, תפקידי תקשורת ההמונים, חופש הביטוי – חופש העיתונות, חדשות ואקטואליה, יחסי  ממשל – תקשורת ומערכות הפיקוח על מוסד התקשורת, מפת התקשורת בישראל, התפתחות אמצעי התקשורת (ספר, עיתון, קולנוע, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט) והשפעתם החברתית, מהפכות בתקשורת, מסרי שכנוע (תעמולת בחירות, פרסומת, מסעות הסברה), סוגות (= ז'אנרים) ופורמטים – אירועי מדיה, תוכניות ריאליטי בטלוויזיה, מעורבות הורים בצפיית ילדים בטלוויזיה ובשימוש באינטרנט. 

קיץ תשפ"ב

חורף תשפ"ב

קיץ תש"פ

חורף תש"פ

קיץ תשע"ט

חורף תשע"ט

קיץ תשע"ח

חורף תשע"ח

קיץ תשע"ז

קיץ תשע"ו

חורף תשע"ו

קיץ תשע"ה

חורף תשע"ה

קיץ תשע"ד

חורף תשע"ד

קיץ תשע"ג

חורף תשע"ג

קיץ תשע"ב

חורף תשע"ב