מדינת ישראל, משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

לוח מבחנים וחופשות

share
שתפו עמוד:
לוח מבחנים וחופשות

לוח חופשות באולפנים להנחלת הלשון התשפ"ד – 2023/2024

הלימודים באולפנים יתחילו ביום ראשון, י"ז באלול התשפ"ג 3.9.2023

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון , כ"ט באלול התשפ"ג, עד ב' בתשרי התשפ"ד, 15-17 בספטמבר 2023.

הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשפ"ד 18 בספטמבר 2023.

יום כיפור

ערב החג ויום החג, הימים ראשון ושני, ט'-י' בתשרי התשפ"ד, 24-25 בספטמבר 2023.

ימי חופשה בין יום הכיפורים לסוכות

מיום שלישי, י"א בתשרי התשפ"ד, 26 בספטמבר 2023 ועד יום חמישי, י"ג בתשרי התשפ"ד, 28 בספטמבר 2023.

סוכות

ערב החג וימי החג, מיום שיש י"ד בתשרי התשפ"ד, 29 בספטמבר 2023, עד יום שבת, כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בתשרי התשפ"ד, 8 באוקטובר 2023.

חנוכה

מיום ראשון, כ"ז בכסלו התשפ"ד, 10 בדצמבר 2023, עד יום שישי ג' בטבת התשפ"ד, 15 בדצמבר 2023.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ה בטבת התשפ"ד, 17 בדצמבר 2023.

תענית אסתר

יום חמישי, י"א באדר התשפ"ד, 21 במרץ 2024.

פורים

הימים ראשון ושני, י"ד עד ט"ו באדר ב' התשפ"ד, 24-25 במרס 2024.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר ב' התשפ"ד, 26 במרס 2024.

פסח

מיום ראשון, ו' בניסן התשפ"ד, 14 באפריל 2024, עד יום שני, כ"א בניסן התשפ"ד, 29 באפריל 2024.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, כ"ב בניסן התשפ"ד, 30 באפריל 2024.

יום העצמאות

יום שלישי, ו' באייר התשפ"ד, 14 במאי 2024.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשפ"ד, 15 במאי 2024.

ל"ג בעומר

יום ראשון, י"ח באייר התשפ"ד, 26 במאי 2024.

שבועות

ערב החג, החג , הימים שלישי ורביעי, ה'-ו' בסיוון התשפ"ד, 11-12 ביוני 2024.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ז' בסיוון התשפ"ד, 13 ביוני 2024.

ט' באב

צום תשעה באב ביום שלישי, ט' באב התשפ"ד, 13 באוגוסט 2024.

חופשת הקיץ

תחל ביום חמישי, כ"ו בתמוז התשפ"ד, 1 באוגוסט 2024, עד יום שבת כ"ז באב התשפ"ד, 31 באוגוסט 2024.

לוח מבחנים לעולי המערב במתכונת החדשה - התשפ"ג

מועד פתיחת כיתות

מועד היבחנות מבחן בכתב

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן רמה במערכת האינטרנטית

מועד פתיחת כיתות

1.9.2022

מועד היבחנות מבחן בכתב

9.2.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית

26.1.23

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן רמה במערכת האינטרנטית

2.2.2023

מועד פתיחת כיתות

19.10.2022

מועד היבחנות מבחן בכתב

16.3.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית

2.3.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן רמה במערכת האינטרנטית

9.3.2023

מועד פתיחת כיתות

1.11.2022

מועד היבחנות מבחן בכתב

20.4.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית

4.4.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן רמה במערכת האינטרנטית

13.4.2023

מועד פתיחת כיתות

1.12.2022

מועד היבחנות מבחן בכתב

23.5.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית

10.5.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן רמה במערכת האינטרנטית

17.5.2023

מועד פתיחת כיתות

1.1.2023

מועד היבחנות מבחן בכתב

15.6.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית

1.6.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן רמה במערכת האינטרנטית

8.6.2023

מועד פתיחת כיתות

1.2.2023

מועד היבחנות מבחן בכתב

20.7.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית

6.7.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן רמה במערכת האינטרנטית

13.7.2023

מועד פתיחת כיתות

1.3.2023

מועד היבחנות מבחן בכתב

13.9.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית

3.9.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן רמה במערכת האינטרנטית

7.9.2023

מועד פתיחת כיתות

17.4.2023

מועד היבחנות מבחן בכתב

19.10.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית

28.9.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן רמה במערכת האינטרנטית

12.9.2023

מועד פתיחת כיתות

1.5.2023

מועד היבחנות מבחן בכתב

2.11.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית

19.10.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן רמה במערכת האינטרנטית

26.10.2023

מועד פתיחת כיתות

1.6.2023

מועד היבחנות מבחן בכתב

30.11.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית

16.11.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן רמה במערכת האינטרנטית

23.11.2023

מועד פתיחת כיתות

2.7.2023

מועד היבחנות מבחן בכתב

4.1.2024

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית

21.12.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן רמה במערכת האינטרנטית

28.12.2023

לוח מבחנים לעולי אתיופיה במתכונת החדשה - התשפ"ג

מועד פתיחת כיתות

מועד היבחנות בכתב לאמצע האולפן

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

מועד אחרון להזנת ציון אמצע דיבור (שבוע קודם)

מועד היבחנות לסיום אולפן

מועד אחרון להזנת רמת ההבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן בסימולציה במערכת האינטרנטית

מועד פתיחת כיתות

1.9.2022

מועד היבחנות בכתב לאמצע האולפן

9.2.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

26.1.23

מועד אחרון להזנת ציון אמצע דיבור (שבוע קודם)

2.1.2023

מועד היבחנות לסיום אולפן

20.7.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

6.7.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן בסימולציה במערכת האינטרנטית

13.7.2023

מועד פתיחת כיתות

19.10.2022

מועד היבחנות בכתב לאמצע האולפן

16.3.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

2.3.2023

מועד אחרון להזנת ציון אמצע דיבור (שבוע קודם)

9.3.2023

מועד היבחנות לסיום אולפן

13.9.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

3.9.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן בסימולציה במערכת האינטרנטית

7.9.2023

מועד פתיחת כיתות

1.11.2022

מועד היבחנות בכתב לאמצע האולפן

20.4.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

27.3.2023

מועד אחרון להזנת ציון אמצע דיבור (שבוע קודם)

16.4.2023

מועד היבחנות לסיום אולפן

19.10.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

28.9.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן בסימולציה במערכת האינטרנטית

12.10.2023

מועד פתיחת כיתות

1.12.2022

מועד היבחנות בכתב לאמצע האולפן

23.5.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

10.5.2023

מועד אחרון להזנת ציון אמצע דיבור (שבוע קודם)

17.5.2023

מועד היבחנות לסיום אולפן

2.11.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

19.10.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן בסימולציה במערכת האינטרנטית

26.10.2023

מועד פתיחת כיתות

1.1.2023

מועד היבחנות בכתב לאמצע האולפן

15.6.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

1.6.2023

מועד אחרון להזנת ציון אמצע דיבור (שבוע קודם)

8.6.2023

מועד היבחנות לסיום אולפן

30.11.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

16.11.2023

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן בסימולציה במערכת האינטרנטית

23.11.2023

מועד פתיחת כיתות

1.2.2023

מועד היבחנות בכתב לאמצע האולפן

20.7.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

6.7.2023

מועד אחרון להזנת ציון אמצע דיבור (שבוע קודם)

13.7.2023

מועד היבחנות לסיום אולפן

25.1.2024

מועד אחרון להזנת רמת ההבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

11.1.2024

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן בסימולציה במערכת האינטרנטית

18.1.2024

מועד פתיחת כיתות

1.3.2023

מועד היבחנות בכתב לאמצע האולפן

13.9.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

3.9.2023

מועד אחרון להזנת ציון אמצע דיבור (שבוע קודם)

7.9.2023

מועד היבחנות לסיום אולפן

22.2.2024

מועד אחרון להזנת רמת ההבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

8.2.2024

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן בסימולציה במערכת האינטרנטית

15.2.2024

מועד פתיחת כיתות

17.4.2023

מועד היבחנות בכתב לאמצע האולפן

19.10.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

28.9.2023

מועד אחרון להזנת ציון אמצע דיבור (שבוע קודם)

12.10.2023

מועד היבחנות לסיום אולפן

14.3.2024

מועד אחרון להזנת רמת ההבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

29.2.2024

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן בסימולציה במערכת האינטרנטית

7.3.2024

מועד פתיחת כיתות

1.5.2023

מועד היבחנות בכתב לאמצע האולפן

2.11.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

19.10.2023

מועד אחרון להזנת ציון אמצע דיבור (שבוע קודם)

26.10.2023

מועד היבחנות לסיום אולפן

28.3.2024

מועד אחרון להזנת רמת ההבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

14.3.2024

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן בסימולציה במערכת האינטרנטית

20.3.2024

מועד פתיחת כיתות

1.6.2023

מועד היבחנות בכתב לאמצע האולפן

30.11.2023

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

16.11.2023

מועד אחרון להזנת ציון אמצע דיבור (שבוע קודם)

23.1.2023

מועד היבחנות לסיום אולפן

23.5.2024

מועד אחרון להזנת רמת ההבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

9.5.2024

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן בסימולציה במערכת האינטרנטית

16.5.2024

מועד פתיחת כיתות

2.7.2023

מועד היבחנות בכתב לאמצע האולפן

4.1.2024

מועד אחרון להזנת רמת ההיבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

21.12.2023

מועד אחרון להזנת ציון אמצע דיבור (שבוע קודם)

28.12.2023

מועד היבחנות לסיום אולפן

27.6.2024

מועד אחרון להזנת רמת ההבחנות במערכת האינטרנטית (שבועיים קודם)

13.6.2024

מועד אחרון להזנת ציון בדיבור והזנת ציון מבחן בסימולציה במערכת האינטרנטית

20.6.2024