מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

לוח מבחנים וחופשות

share
שתפו עמוד:
לוח מבחנים וחופשות

לוח חופשות באולפנים להנחלת הלשון התשפ"ד – 2023/2024

הלימודים באולפנים יתחילו ביום ראשון, י"ז באלול התשפ"ג 3.9.2023

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון , כ"ט באלול התשפ"ג, עד ב' בתשרי התשפ"ד, 15-17 בספטמבר 2023.

הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשפ"ד 18 בספטמבר 2023.

יום כיפור

ערב החג ויום החג, הימים ראשון ושני, ט'-י' בתשרי התשפ"ד, 24-25 בספטמבר 2023.

ימי חופשה בין יום הכיפורים לסוכות

מיום שלישי, י"א בתשרי התשפ"ד, 26 בספטמבר 2023 ועד יום חמישי, י"ג בתשרי התשפ"ד, 28 בספטמבר 2023.

סוכות

ערב החג וימי החג, מיום שיש י"ד בתשרי התשפ"ד, 29 בספטמבר 2023, עד יום שבת, כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בתשרי התשפ"ד, 8 באוקטובר 2023.

חנוכה

מיום ראשון, כ"ז בכסלו התשפ"ד, 10 בדצמבר 2023, עד יום שישי ג' בטבת התשפ"ד, 15 בדצמבר 2023.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ה בטבת התשפ"ד, 17 בדצמבר 2023.

פורים

תענית אסתר, יום חמישי, י"א באדר ב' התשפ"ד, 21 במרץ 2024.

הימים ראשון ושני, י"ד עד ט"ו באדר ב' התשפ"ד, 24-25 במרס 2024.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר ב' התשפ"ד, 26 במרס 2024.

פסח

מיום ראשון, ו' בניסן התשפ"ד, 14 באפריל 2024, עד יום שני, כ"א בניסן התשפ"ד, 29 באפריל 2024.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, כ"ב בניסן התשפ"ד, 30 באפריל 2024.

יום העצמאות

יום שלישי, ו' באייר התשפ"ד, 14 במאי 2024.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשפ"ד, 15 במאי 2024.

ל"ג בעומר

יום ראשון, י"ח באייר התשפ"ד, 26 במאי 2024.

שבועות

ערב החג, החג , הימים שלישי ורביעי, ה'-ו' בסיוון התשפ"ד, 11-12 ביוני 2024.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ז' בסיוון התשפ"ד, 13 ביוני 2024.

ט' באב

צום תשעה באב ביום שלישי, ט' באב התשפ"ד, 13 באוגוסט 2024.

חופשת הקיץ

תחל ביום חמישי, כ"ו בתמוז התשפ"ד, 1 באוגוסט 2024, עד יום שבת כ"ז באב התשפ"ד, 31 באוגוסט 2024.

לוח מבחנים לעולי המערב במתכונת החדשה - התשפ"ד

מועד פתיחת האולפן

מועד מבחן סיום

מועד פתיחת האולפן

3.9.2023

מועד מבחן סיום

8.2.2024

מועד פתיחת האולפן

8.10.2023

מועד מבחן סיום

29.2.2024

מועד פתיחת האולפן

1.11.2023

מועד מבחן סיום

20.3.2024

מועד פתיחת האולפן

3.12.2023

מועד מבחן סיום

16.5.2024

מועד פתיחת האולפן

1.1.2024

מועד מבחן סיום

6.6.2024

מועד פתיחת האולפן

11.2.2024

מועד מבחן סיום

25.7.2024

מועד פתיחת האולפן

3.3.2024

מועד מבחן סיום

12.9.2024

מועד פתיחת האולפן

1.4.2024

מועד מבחן סיום

10.10.2024

מועד פתיחת האולפן

1.5.2024

מועד מבחן סיום

31.10.2024

מועד פתיחת האולפן

2.6.2024

מועד מבחן סיום

28.11.2024

מועד פתיחת האולפן

1.7.2024

מועד מבחן סיום

26.12.2024

לוח מבחנים לעולי אתיופיה במתכונת החדשה - התשפ"ד

מועד פתיחת האולפן

מועד בחינת אמצע

מועד מבחן סיום

מועד פתיחת האולפן

1.3.2023

מועד בחינת אמצע

13.9.2023

מועד מבחן סיום

8.2.2024

מועד פתיחת האולפן

17.4.2023

מועד בחינת אמצע

2.11.2023

מועד מבחן סיום

28.3.2024

מועד פתיחת האולפן

1.5.2023

1.6.2023

מועד בחינת אמצע

30.11.2023

מועד מבחן סיום

16.5.2024

מועד פתיחת האולפן

2.7.2023

מועד בחינת אמצע

4.1.2024

מועד מבחן סיום

6.6.2024

מועד פתיחת האולפן

3.9.2023

מועד בחינת אמצע

29.2.2024

מועד מבחן סיום

25.7.2024

מועד פתיחת האולפן

8.10.2023

מועד בחינת אמצע

28.3.2024

מועד מבחן סיום

12.9.2024

מועד פתיחת האולפן

1.11.2023

מועד בחינת אמצע

9.5.2024

מועד מבחן סיום

10.10.2024

מועד פתיחת האולפן

3.12.2023

מועד בחינת אמצע

6.6.2024

מועד מבחן סיום

31.10.2023

מועד פתיחת האולפן

1.1.2024

מועד בחינת אמצע

11.7.2024

מועד מבחן סיום

28.11.2024

מועד פתיחת האולפן

1.2.2024

מועד בחינת אמצע

12.9.2024

מועד מבחן סיום

26.12.2024

מועד פתיחת האולפן

3.3.2024

מועד בחינת אמצע

10.10.2024

מועד מבחן סיום

30.1.2025

מועד פתיחת האולפן

1.4.2024

מועד בחינת אמצע

31.10.2024

מועד מבחן סיום

27.2.2025

מועד פתיחת האולפן

1.5.2024

מועד בחינת אמצע

28.11.2024

מועד מבחן סיום

27.3.2025

מועד פתיחת האולפן

2.6.2024

מועד בחינת אמצע

26.12.2024

מועד מבחן סיום

8.5.2025

מועד פתיחת האולפן

1.7.2024

מועד בחינת אמצע

30.1.2025

מועד מבחן סיום

12.6.2025