מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

הבנה, לשון ומשמעות המילים

share
שתפו עמוד:
הבנה, לשון ומשמעות המילים

השכלה תיכונית

רמה: 1 יח"ל

מספר שעות: כ-70

יעד: מבחן ארצי 

התוכנית גזורה מן התוכנית לבגרות בעברית - שאלון א' (מספר 210)

נושאי הלימוד: מתמקדים בניתוח טקסט מסוגות שונות ברמה לוקאלית וגלובאלית. הרכיבים הלשוניים נבדקים בהקשר טקסטואלי.

הבנת הנקרא: התייחסות לטקסט מבחינת רעיונו המרכזי ותחום החיים שלו, התוכן הגלוי והסמוי, השוואה בין רעיונות ודעות בטקסט. שימוש בנאמר בטקסט בטבלה ובתרשים זרימה.

משמעות המילים: זיהוי מילים לועזיות בטקסט, הבחנה במשלבים, ניתוח ערך מילוני, זיהוי מעתקים (מטאפורה, דימוי), קונוטאציה של מילה, שדה סמנטי.

שימוש במילות יחס (מבחר מצומצם)

שם המספר

משקלי שמות עצם (מבחר מצומצם)

פועל (תוכנית מצומצמת)

תוכנית הלימודים ברמת גמר יחידת לימוד אחת

לעולים חדשים - התכנים דומים לתכנים של התוכנית הרגילה אך מצומצמים יותר ומותאמים לעולים חדשים.

המבחן מותאם לעולים חדשים.

הבנה ומשמעות המילים לעולים - מבנה חדש - החל מקיץ 2019

מבחן מותאם למבנה החדש קיץ 2012

מבחן מותאם למבנה החדש - קיץ 2011

מבחן מותאם למבנה החדש - חורף 2018

קיץ תשפ"ב

חורף תשפ"ב

קיץ תשפ"א

חורף תשפ"א

קיץ תש"פ (צה"ל)

קיץ תש"פ (אוגוסט)

קיץ תש"פ (יולי)

חורף תש"פ

קיץ תשע"ט

חורף תשע"ט

חורף תשע"ח

קיץ תשע"ז

קיץ תשע"ו

קיץ תשע"ה

חורף תשע"ה

קיץ תשע"ד

חורף תשע"ד