מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

מבחני תמיכה תקנה 20-46-08-09

share
שתפו עמוד:
מבחני תמיכה תקנה 20-46-08-09

 

מבחני תמיכה תקנה 20-46-08-09

תחום מוסדות לחינוך ולמידת מבוגרים

קול קורא מספר  11498

תקנה תקציבית מספר 20-46-08-09

מבחני תמיכה מיום 18.9.2017 כ"ז באלול תשע"ז

 

תוקף הקול הקורא: מיום 28.11.19 ל' בחשוון תש"פ עד יום 11.1.2020 י"ד בטבת תש"פ

 

  מבחני תמיכה בתחום מוסדות לחינוך ולמידת מבוגרים

 

   פרסום קול קורא

 

טפסי חובה לסריקה במרכב"ה לבקשת התמיכה -

 

טופס 150- בקשה והנמקה - טופס מובנה במרכב"ה.

 

טופס K001 – שני הקבצים מטה יועלו למרכב"ה לטופס זה.

 

 תכנית עבודה

 

 תכנית עבודה תקציבית